NOOSFERA

Ludzkość jako informacyjny superorganizm.NEWS DEAL, NEWS AGE     PDF     Marek Chlebuś, News Deal, News Age. Rozważania nad losem cywilizacji europejskiej, Gnosis, Nr 11, Warszawa 1999

Zarysowany rozwój nowożytnej cywilizacji europejskiej od jej powstania po upadku Rzymu aż po daleką przyszłość. Pokazane nowe, duchowo-numeryczne obszary ekspansji. Perspektywa oderwania się ludzkiej kultury od biologicznego hardware'u i powstania informacyjnego superorganizmu. Odległe stadium takiego rozwoju to medytująca czarna dziura.NEWS DEAL, NEWS AGE - DODATEK     PDF     Marek Chlebuś, News Deal, News Age. Rozważania nad losem cywilizacji europejskiej, Gnosis, Nr 11, Warszawa 1999

Pogłębienie końcowych rozważań „News Deal, News Age”. Termodynamiczne i kosmologiczne aspekty najdalszych stadiów rozwoju cywilizacji. Możliwość porządkującego wpływu wszelkich procesów umysłowych, gdziekolwiek zachodzą, na ewolucję Wszechświata.NEWS MIND, UWAGI O PRZYSZŁEJ WIEDZY     PDF     Marek Chlebuś, News Mind. Uwagi o przyszłej wiedzy, The Peculiarity od Man, Vol. 6, Warszawa-Kielce 2001

Projekcja rozwoju ludzkiej wiedzy w ramach tendencji cywilizacyjnej opisanej w „News Deal, News Age”. Nauka bez uczonych i bez teorii, odejście od wiedzy systemowej, powrót do wywodzenia prawdy z autorytetu - tym razem maszyn. Dehumanizacja i resakralizacja prawdy, koniec współcześnie rozumianej nauki, powrót do świątynnego modelu wiedzy.SZCZEGÓLNA TEORIA WIECZNOŚCI     PDF     Marek Chlebuś, Szczególna teoria wieczności, The Peculiarity od Man, Vol. 10, Kielce-Warszawa 2009

Ujęcie idei Dodatku do „News Deal, News Age” w języku fizyki obliczeniowej. Czy komputer jest śmiertelny? Czy odpowiednio zaprojektowany mózg nie mógłby stanowić jakiejś negaentropijnej wyspy, enklawy wieczności, zdolnej przetrwać umieranie całego Kosmosu?WSPÓLNY UMYSŁ     PDF     Marek Chlebuś, Wspólny umysł, Czterdzieści i cztery. Magazyn apokaliptyczny, Nr 2, Warszawa 2009

Globalna sieć komunikacyjna jako środowisko zbiorowej inteligencji o potencjale informacyjnym już porównywalnym z pojedynczym ludzkim umysłem i szybko go przerastającym. Przegląd idei kolektywnej inteligencji od Herberta Spencera, przez Pierre Teilharda deChardin, aż po futurystyczne manifesty cyberkultury.MCH