GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO

Artykuły polemizujące z różnymi stereotypami politycznej oraz ekonomicznej ortodoksji.ILE CUKRU W CUKRZE?     PDF     Marek Chlebuś, Ile cukru w cukrze, Obywatel 3 (7), Łódź 2002

W oparciu o polskie przepisy podatkowe i gospodarcze, obliczono faktyczne obciążenie pracy przez państwo, które sięga 75%. Liczba ta wyraża faktyczną skalę pasożytnictwa różnych biurokracji, korporacji oraz elit, dławiących gospodarkę.REZONANS GIEŁDOWY     PDF     Marek Chlebuś, Giełdowy rezonans, Zielone brygady 11 (179), Kraków 2002

Pokazany mechanizm dodatniego sprzężenia zwrotnego, występujący na giełdach i wywołujący rezonansowy wzrost notowań w oderwaniu od jakiejkolwiek przyczyny gospodarczej. Wystarczającą przyczyną wzrostów indeksów są ich poprzednie wzrosty. Podobnie ze spadkami. Giełda jest systemem niestabilnym.PRAWO CZY SPRAWIEDLIWOŚĆ?     PDF     Marek Chlebuś, Prawo czy sprawiedliwość, www.chlebus.eco.pl/Prawo.htm 2007

Ukazane skutki współczesnej inflacji prawa. Wykazana obłudność wymogu znajomości prawa, którego to prawa objętość, jak podliczono, sięga milionów stron i zwiększa się szybciej, niż ktokolwiek byłby w stanie czytać.FETYSZ PKB     PDF     Marek Chlebuś, Fetysz PKB, Opinia 8, Warszawa 2015

Pojęcie PKB w zestawieniu z różnymi rozumieniami bogactwa. Jego niejednoznaczność i nieadekwatność jako miary dobrobytu lub siły ekonomicznej.BOGACTWO NARODÓW V.2.0.     PDF     Marek Chlebuś, Bogactwo narodów v.2.0., Transformacje 1-2, Warszawa 2015

Wirtualne społeczeństwo i wirtualna gospodarka, zbudowane w oparciu o nieskończony turniej Axelroda, pozwalają na badanie różnych modeli ustrojowych i poszukiwanie optymalnego sposobu urządzenia spraw publicznych.PIENIĄDZ NA NOWY WIEK     PDF     Marek Chlebuś, Pieniądz na nowy wiek, Obywatel 6 (44), Łódź 2008

Opis i krytyka obowiązującego współcześnie systemu pieniądza dłużnego. Pokazana jego niestabilność i kryzysogenność. Propozycja alternatywnego pieniądza opartego na energii.DŁUG     PDF     Marek Chlebuś, Dług, The Peculiarity od Man, Vol. 18, Toruń-Kielce 2013

Skoro, jak szeroko słychać, wszyscy popadają w długi, naturalnym jest pytanie: w stosunku do kogo? Podobno dług jest relacją dwustronną, nie powinni więc istnieć sami dłużnicy, prawda? A zatem: GDZIE SĄ NASI WIERZYCIELE?MCH