PRZYSZŁOŚĆ

Różne teksty o przyszłości.PRZYSZŁOŚĆ. PORADNIK UŻYTKOWNIKA     PDF     Marek Chlebuś, Przyszłość. Poradnik użytkownika, Przyszłość. Świat – Europa – Polska, Nr 2/2014

Przyszłość nie zawsze wynika z przeszłości. Czasem determinuje ją jeszcze odleglejsza przyszłość, a czasem nasze działania teraz.PLANETA OBIECANA, STUDIUM GLOBALIZACJI     PDF     Marek Chlebuś, Planeta obiecana, studium globalizacji, Akces, Warszawa 2005

Portret ludzkości AD 2000. Dane demograficzne, kulturowe, gospodarcze, surowcowe, polityczne i militarne - zbadane w różnych przekrojach - w najniższej pozwalającej na syntezę i nie przytłaczającej szczegółami rozdzielczości. Ukazane postacie i postawy głównych cywilizacji, przypisanych do wielkich religii uniwersalistycznych, a także ich perspektywy. Stuletnia prognoza globalnych trendów.MAŁA GLOBALIZACJA     PDF     Marek Chlebuś, Mała globalizacja, Zielone brygady 5 (185), Kraków 2003

Wyrażony w języku teorii gier model gospodarowania dobrami wspólnymi, dostarczający aparatu pojęciowego dla zrozumienia ziemskiej ekologii, ekonomii i polityki. Ze sformułowanych scenariuszy rozwoju najbardziej prawdopodobny okazuje się ten, który wróży zwycięstwo najbezwzględniejszego i najbardziej egoistycznego globalnego gracza.GLOBALIZACJA WŁADZY     PDF     Marek Chlebuś: Globalizacja władzy, Przyszłość. Świat – Europa – Polska, Nr 2/22, Warszawa 2010

Skrót pracy, badającej kształtujący się model globalnych stosunków władzy: sieć www jako główne narzędzie panowania; erozja demokracji, równości, wolności, własności; arystokratyzacja elit i wydziedziczenie mas; biologiczna radiacja i cyborgizacja gatunku ludzkiego. Analiza dynamiki opisanych procesów oraz ich odwracalności.MCH