CYBEREWOLUCJA

Cyfrowe sieci, światy wirtualne, cyberkultura, cywilizacja sieci.WSZYSTKO TO LICZBY     PDF     Marek Chlebuś, Wszystko to liczby, Transformacje, Nr 2, Warszawa 2016

Tak jak substancją świata materialnego jest materia, substancja świata cyfrowego to cyfry. Każdy obiekt cyberświata jest po prostu i tylko liczbą, wszelka inna jego postać – figura, ruch, dźwięk – to interpretacja. Różne pojęcia i reguły, oczywiste w świecie materialnym, w świecie cyfrowym mogą nie działać wcale lub działać opacznie, i stosowane bezrefleksyjnie, prowadzą do sądów oraz działań absurdalnych.EKONOMIA NATURALNA SIECI     PDF     Marek Chlebuś, Ekonomia naturalna sieci, Przyszłość. Świat – Europa – Polska Nr 1/25, Warszawa 2012

Największy sektor gospodarki nie doczekał się opisu ekonomicznego, który by uwzględniał jego specyfikę, akceptował ją i badał nie jako aberrację, patologię, folklor, ale jako nowy i coraz bardziej dominujący model środowiska, gospodarki, życia. Nie doczekał się też praw, które by nie gwałciły lub nie kryminalizowały jego tożsamości. Pora już zrozumieć, że nie mamy do czynienia z czarnym rynkiem, szarą strefą, sektą czy utopią, ale z nowym światem.NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT     PDF     Marek Chlebuś, Nowy wspaniały świat, Sprawy Nauki Nr (171) 6-7, Warszawa 2012

Widmo krąży po planecie – widmo Internetu. Drażni polityków, prawników, finansistów, biurokratów, policjantów, sklepikarzy, przeraża pisarzy, malarzy, fotografów, muzykantów. Wszystkie potęgi starego porządku połączyły się do nagonki przeciw temu widmu. (...) Internauci wszystkich krajów, łączcie się!KONIEC EPOKI     PDF     Marek Chlebuś, Koniec epoki, Przyszłość. Świat – Europa – Polska Nr 1/29, Warszawa 2014

Obecny system wyczerpuje się, a nasza cywilizacja podlega coraz bardziej zaawansowanej sklerotyzacji. Przyszłość nadejdzie z cyberprzestrzeni. Dobrze byłoby sformułować właściwe dla niej projekty ustrojowe, by były pod ręką, gdy najnowszy Nowy Świat, Internet, będzie się odłączał się od macierzystej Ameryki.MCH